Tuesday, 8 October 2013

Penampilan Diri: PENAMPILAN DIRI YANG POSITIF

Penampilan Diri: PENAMPILAN DIRI YANG POSITIF: Beberapa perkara yang perlu dititikberatkan dalam penampilan diri ialah Potongan rambut: Potongan rambut yang bersesuai dengan sesuatu sit...

No comments:

Post a Comment