Thursday, 29 March 2012

TAZKIRAH: Masukkan air ke dalam hidung

TAZKIRAH: Masukkan air ke dalam hidung: Istinsyaq ialah memasukkan atau menyedut air ke dalam hidung dan selepas itu istinsyar mengeluarkannya semula. Nabi Muhammad s.a.w. bersabd...

No comments:

Post a Comment